Hybridní systémy vytápění

Co si představit pod pojmem hybridní systém vytápění? Jedná se o kombinaci energetických zdrojů tepla s podmínkou využívání obnovitelných energetických zdrojů.

Patří sem například kombinace tepelného čerpadla s fotovoltaikou, plynovým kotlem, nebo s kotlem na tuhá paliva. Na příklad, spojením fotovoltaické elektrárny s tepelným čerpadlem můžete snížit náklady až o 50–75 %! A to už se vyplatí.

Uspoříte peníze za energie

199 tisíc Kč
Průměrná dotace
65 tisíc
Podpořených projektů
3 miliard Kč
Vyplaceno žadatelům

Jak to funguje v praxi?

Na jaře a v létě nemá žádný druh tepelného čerpadla problém dodávat potřebné množství tepla pro vytápění vaší nemovitosti. V případě chladnějšího období mohou být podmínky pro tepelné čerpadlo ztížené a je ideální variantou ho doplnit dalším zdrojem vytápění, například s kotlem. V případě mrazivých teplot má pak čerpadlo nejmenší účinnost a přechází se tak na účinnějšímu systému vytápění, čímž je v tomto případě právě kotel.

Proč zvolit hybridní řešení vytápění

Výhodou volby hybridního řešení vytápění je optimalizace nákladů na vytápění. Šestý smysl hybridních systémů umí totiž včas vyhodnotit situaci a přepnout mezi jednotlivými přístroji. Tím se snižuje spotřeba paliva, takže výsledek je nejen ekonomičtější, ale i ekologičtější.

Realizace po celé ČR

Dotace pro hybridní systém Fotovoltaika & tepelné čerpadlo

Fotovoltaická elektrárna každý den vyrobí větší množství energie, než reálně spotřebuje. Nasměrujte ji do tepelného čerpadla a využijte tak nahromaděnou energii k ohřevu vody. Získejte energetickou nezávislost, nyní i s dotační podporou Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám!

DOMLUVME SI SCHŮZKU

Uvažujete o možnosti propojení dvou zdrojů vytápění? Ať už máte kotel na pevná paliva, na plyn, fotovoltaiku nebo máte tepelné čerpadlo, neváhejte nás kontaktovat. Možnosti hybridních propojení vám osobně vysvětlíme, přístroje nainstalujeme a následně i propojíme.

Mohlo by vás zajímat

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and

Napište nám, pomůžeme Vám ušetřit